Danes je 23.4.2024

Input:

Izplačilo odpravnine in invalidnost

24.10.2018, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

2018.10.2.12 Izplačilo odpravnine in invalidnost

Vanja Mavri in Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek

V javnem zavodu smo v dvomih glede izplačila odpravnine delavcu na podlagi odločbe o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije oz. prenehanju pogodbe o zaposlitvi po 119. členu ZDR-1, ki je postala pravnomočna dd. mm. 2018.

Kakšna odpravnina delavcu pripada na takšni podlagi? Ali je to v višini 2 ali 3 povprečnih plač in katero plačo vzamem za izračun odpravnine? Takšno, kot bi jo dobil delavec za avgust 2018, ali tisto, ki je dejansko dobil zadnjo, ker je že več kot eno leto na bolniški?

Kako je z regresom, ki je bil izplačan v celoti? Ali ga je treba poračunati? Soglasja ne bom mogla pridobiti, ker gre za invalida (opravilno nesposobna oseba).

Letni dopust ni bil porabljen ne za leto 2017 in ne za 2018.

1. Odpravnina v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi po zakonu zaradi pravnomočno ugotovljene invalidnosti I. kategorije in invalidske upokojitve javnega uslužbenca

Odpravnino ob upokojitvi enotno za celotni javni sektor urejajo aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (vsi aneksi so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/12).

Aneksi urejajo odpravnino v 14. členu, po katerem znaša odpravnina ob odhodu v pokoj dve povprečni mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, če je to zanj