Danes je 17.4.2024

Input:

Izračun odpravnine

11.10.2004, Vir: Ministrstvo za notranje zadeveČas branja: 4 minute

Pojasnilo državnega organa  012-04-327/2004-2 navajamo v celoti:

»Zveza: Vaš dopis po e-mailu z dne 21.9.2004 Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas sprašujete ali se in če se upoštevajo odsotnosti oziroma nadomestila plače pri izračunu odpravnine ob odhodu v pokoj javnega uslužbenca.

Z uveljavitvijo Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Ur.l. RS št. 87/97, 9/98 – v nadaljevanju: ZPSDP) je prenehala veljati določba tretjega odstavka 70. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90 s spremembami in dopolnitvami), ki je bila pravna podlaga za izplačilo odpravnine delavcem v