Danes je 22.5.2024

Input:

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neprihoda na delo oziroma neopravljanja dela

17.11.2021, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:11:10

Poglavja

Najprej bomo predstavili zakonske določbe o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pri čemer bomo izpostavili tudi določbe, ki so skupne redni in izredni odpovedi. Na seminarju se bomo dotaknili tudi teme dokazovanja utemeljenosti odpovednega razloga tako znotraj vodenja postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kot tudi v sodnem postopku.

V nadaljevanju se bomo osredotočili na odsotnost delavca z dela in napravili ločnico med tem, kdaj ta predstavlja razlog za izredno odpoved po 2. alineji in kdaj razlog po 4. alineji. V tem okviru bomo predstavili aktualno sodno prakso, ki se nanaša na primere odsotnosti v času epidemije oz. širjenja koronavirusa (višja sila, izolacija), zaključili pa bomo z vprašanjem, kateri razlog za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi bi lahko predstavljalo neizpolnjevanje pogoja PCT oz. kako take primere sploh sankcionirati.

Komentirali bomo uporabo vzorcev dokumentov:

  • obvestilo sindikatu na podlagi 86. člena Zakona o delovnih razmerjih o nameravani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
  • pisna seznanitev z očitanimi kršitvami obveznosti iz delovnega razmerja
  • ter vabilo na zagovor v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (drugi odstavek 85. člena ZDR-1)

V delih, kjer so posebnosti za javni sektor, bodo te izpostavljene.

 

Predavateljica:

Pia Florjančič Požeg Vancaš je odvetniška kandidatka, ki je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani magistrirala leta 2018. Istega leta je postala tudi del ekipe v Odvetniški pisarni Bohl. Pri svojem delu se večinoma osredotoča na civilno in delovno pravo, kjer se poglablja v področje prekinitev delovnega razmerja, zaposlovanja in sodnih postopkov v zvezi s tem ter pridobiva izkušnje na področju svetovanja pri vodenju odnosov z zaposlenimi in reševanju delovnih sporov.

Poleg opravljanja svetovalnih storitev sodeluje tudi pri pripravi različnih vrst pogodb o zaposlitvi in drugih pogodb v zvezi z opravljanjem dela in storitev, strankam svetuje pri vodenju postopkov odpovedi ali te postopke sama vodi ter v delovnih sporih zastopa stranke.

Z založbo Verlag Dashöfer sodeluje v okviru strokovnega kolektiva Odvetniške pisarne Bohl s pisanjem strokovnih člankov, odgovarja na vprašanja njihovih naročnikov in sodeluje na spletnih klepetalnicah.