Danes je 24.7.2024

Input:

Izvedba dokazov v upravnem postopku

27.5.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

2019.06.1.5 Izvedba dokazov v upravnem postopku

odvetnica Maja Prebil, odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Organ, ki odloča v upravnem postopku, izda odločbo na podlagi dejstev, ki se ugotovijo z dokazi. Kot dokaz se uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja zadeve in kar ustreza posameznemu primeru, zlasti pa: listine, priče, izjave strank, izvedenci in ogledi. Namen in cilj dokazovanja je prepričati uradno osebo pristojnega organa o resničnosti teh dejstev in okoliščin (opomba 1). Dokazujejo se le tista dejstva, ki so za odločitev pomembna in so sporna oziroma niso ugotovljena. Ni treba dokazovati splošno znanih dejstev, zakonitih domnev, organu znanih dejstev in vsebine prava (pravnih pravil). Če ne gre za splošno znana dejstva, mora stranka za svoje navedbe predlagati dokaze in jih, če je mogoče, predložiti. Če stranka sama tega ne stori, zahteva to od nje uradna oseba, ki vodi postopek (opomba 2).