Danes je 24.5.2024

Input:

Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF

10.10.2012, Vir: Ministrstvo za financeČas branja: 4 minute

Pojasnilo državnega organa št. 4210-6214/2012 navajamo v celoti:

Prejeli smo več vprašanj zavezancev, v katerem prosijo za pojasnilo 177. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF), v zvezi z davčno obravnavo izplačila jubilejnih nagrad.

V nadaljevanju pojasnjujemo.

Jubilejno nagrado za isti jubilej je pri istem delodajalcu mogoče neobdavčeno izplačati le enkrat.

Pravico javnega uslužbenca do jubilejne nagrade določa ZUJF v 177. členu, in sicer zaposlenemu pripada jubilejna nagrada za 10, 20 in 30 let delovne dobe, pri čemer se kot delovna doba, skladno s tretjim odstavkom tega člena, upošteva delovna doba, ki jo je