Danes je 17.4.2021

Input:

Jubilejna nagrada

2.3.2021, Vir: Verlag Dashöfer

Pojasnilo državnega organa številka 1002-466/2021/2 navajamo v celoti:

»Spoštovani,

na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš e-mail, v katerem prosite za pojasnilo v zvezi z jubilejno nagrado v konkretnem primeru.

Uvodoma naj najprej pojasnimo, da ministrstvo ne more presojati konkretnih primerov, ampak lahko v okviru svojega delovnega področja posreduje le pojasnila in mnenja sistemske narave, ki sodijo v delovno področje ministrstva in so lahko v pomoč strokovni službi in predstojniku, ki odloča o pravicah javnih uslužbencev na podlagi zakona, podzakonskega predpisa in kolektivne pogodbe, zato vam glede na posredovana vprašanja v nadaljevanju posredujemo le splošna pojasnila.

Spremembe glede jubilejnih nagrad so bile uveljavljene z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), in sicer s 1. 6. 2012. Do takrat je namreč veljalo, da se jubilejna nagrada izplača za skupno delovno dobo, po 1. 6. 2012 pa za delovno dobo v javnem sektorju. Po sprejetju ZUJF so bili sklenjeni aneksi h kolektivnim pogodbam poklicev in dejavnosti, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke za javne uslužbence, zato se za njih upošteva aneks, ki velja