Danes je 2.12.2022

Input:

Jubilejna nagrada

25.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Zanima nas v primeru, ko zaposleni menja delodajalce v javnem sektorju, kakšno potrdilo nam mora posredovati zaposleni , kot dokazilo, da je v javnem sektorju že prejel jubilejno nagrado za posamezen jubilej.

Pri menjavi delodajalca v javnem sektorju lahko od zaposlenega, ki je bil prej že zaposlen v javnem sektorju, zahtevate, naj od prejšnjega delodajalca pridobi pisno potrdilo oziroma izjavo o tem, ali je bila zaposlenemu že izplačana jubilejna nagrada ali ne. Ravno tako lahko zaposleni izplačilo jubilejne nagrade izkaže z obračunskim listom, iz katerega je razvidna postavka za izplačilo jubilejne nagrade. Če zaposleni ne bi pridobil dokazila menimo, da bi lahko (glede na to, da gre za javna sredstva) novi delodajalec v javnem sektorju tudi sam neposredno zaprosil predhodnega delodajalca zaposlenega za informacijo glede izplačila jubilejne nagrade.

Ravnatelj je zaposlen v šolstvu 39 let, najprej kot učitelj zadnjih 25 let pa kot ravnatelj. Pred ravnateljevanjem je bil 2 meseca zaposlen na občini, da je ustanovil šolo in postavil "temelje" za zaposlitev vseh, tudi sebe. Kdaj izpolni pogoje za jubilejno - se mu ta 2 meseca štejeta ali ne?

V skladu z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki veljajo za delodajalce javnega sektorja (objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/18), pripada javnim uslužbencem jubilejna nagrada za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe v javnem sektorju, pri čemer se za delovno dobo v javnem sektorju šteje delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

Kot delodajalec v javnem sektorju se za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja pogoja za pridobitev pravice do jubilejne nagrade šteje:

  • delodajalec v javnem sektorju, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja javne uslužbence, in zakon, ki ureja sistem plač v