Danes je 24.5.2024

Input:

Jubilejne nagrade v javnem sektorju

25.11.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

2022.11.1.1 Jubilejne nagrade v javnem sektorju

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Splošno velja, da je jubilejna nagrada pravica delavca iz delovnega razmerja, ki predstavlja nagrado delavcu za dosežen jubilej. V principu gre za nagrado in hkrati spodbudo delavcem za njihovo doseženo delovno dobo, zvestobo oz. pripadnost. Gre za precej poznano in razširjeno pravico, ki pa ni določena v splošnem zakonu o delovnih razmerjih, ampak je predmet urejanja pretežno v kolektivnih pogodbah, kot tudi splošnih aktih delodajalca ali celo pogodbi o zaposlitvi. Navedeni akti določajo, kdaj pravica delavcem sploh pripada, v kakšni višini, pri tem pa je lahko jubilejna nagrada vezana bodisi na skupno delovno dobo ali delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. Davčna obravnava jubilejnih nagrad je urejena v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 140/2006, s spremembami), ki določa zgolj kdaj oz. do katerega zneska izplačilo jubilejne nagrade ni obdavčeno, vendar pri tem ne omejuje izplačila jubilejne nagrade, pri čemer so zneski, določeni v uredbi, v zasebnem sektorju pogosto osnova za določanje višine jubilejne