Danes je 22.5.2024

Input:

Kateri ukrepi po ZUPPJS17 veljajo v letu 2018

30.1.2018, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

2018.02.1.2 Kateri ukrepi po ZUPPJS17 veljajo v letu 2018

Vanja Mavri

Ukrepi, veljajo tudi v letu 2018

V letu 2018 veljajo na podlagi Zakona o ukrepi področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) še naslednji ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju:

1. Redna delovna uspešnost (2. člen ZUPPJS17)

Ne glede na določbe 22. in 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31. decembra 2018 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.

2. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (3. člen ZUPPJS17)

Ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko do 31. decembra 2018 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh