Danes je 2.12.2022

Input:

Ključne nejasnosti v zvezi z dogovorom

18.6.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj. 

Kaj storiti v primeru, ko je vključeno kosilo v primeru službene poti nad 6 do 8 in v primeru plačane večerje v službeni poti od 8 do 12 ur?

V davčni uredbi piše, da moramo povrniti stroške javnega prevoza. Sedaj pa računamo kilometrino. Ali moramo primerjati dnevno vozovnico s kilometrino in v primeru, da je kilometrina višja ali moramo od razlike obračunati dohodnino in prispevke?

Obračuna se kilometrino za tisti dan, neodvisno od dnevne vozovnice.

V zvezi z drugim delom vprašanja pa se lahko obrnete na svetovalca za računovodstvo.

(opomba urednika: Svetovalec za računovodstvo že pripravlja informacijo in boste obveščeni o objavi).

Prosim razlago potnih stroškov, "ne manj kot 30 EUR". Delavka ima v mesecu juniju 22 delovnih dni, ker dela v soboto. Po prejšnjih izračunih ji znese kilometrina 12,60 EUR. Kako pa sedaj?

Za polno mesečno prisotnost je potrebno obračunati najmanj 30 evrov.

Imam vprašanje s področja dnevnice v državi in prevoza na delo:

  1. Najvišja dnevnica (nad 12 ur) ima tri obroke, koliko obrokov ima srednja (nad 8 do 12 ur) in najmanjša dnevnica (od 6 do 8 ur)? Pri dnevnici nad 12 ur se za zajtrk odšteje 20%, za kosilo/večerjo pa 40%. Kako je pri ostalih dveh dnevnicah?
  2. Prevoz na/z dela ni manjši od 30EUR: iz MJU pojasnil ni razvidno ali se uslužbencu, ki je v mesecu prisoten zgolj en dan obračuna sorazmeren prevoz od 30EUR ali od npr. 20EUR, kot je njegov dejanski strošek?

Število obrokov je enako, odvisno je le, ali mu katerega od obrokov poravna organizator. Dnevnica je sicer povračilo za stroške prehrane.

Glede drugega vprašanja pojasnjujem, da je potrebno za osnovo vzeti 30 evrov (za en dan).

Ali bomo obračunali potne stroške za popoldanske prihode v vrtec (roditeljski, pogovorne ure...), za prihod na delo in iz dela kilometrino 10% 95 okt. bencina oz. imensko vozovnico? kaj pa za ostalo. (še dodatni prevoz)?

Dodatne prihode na delo se obračuna kot siceršnje prihode na delo, kakor običajno obračunavate prihod in odhod z dela.

Za povračilo stroškov prevoza se zaposlenemu prizna kilometrina v višini 10% cene neosv. motornega bencina - 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje.

Ali to pomeni, če ima nekdo razdaljo od doma do delovnega mesta 22,7 km ali se mu prizna kilometrina v višini 22km?

Obračuna se polni kilometer razdalje, torej 22 km.

Ali 30 EUR bomo delili vsak mesec z št. dni (20,21,22...) in pomnožili z dejansko prisotnostjo?

Da, tako je.

Za povračilo stroškov prevoza se zaposlenemu prizna kilometrina v višini 10% cene neosv. motornega bencina - 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30,00EUR.

Javni uslužbenec manj kot 30,00EUR za POLNO MESEČNO PRISOTNOST NA DELU ne more prejeti.

V primeru, da je zaposleni prisoten na delovnem mestu manj kot je polna mesečna prisotnost na delu/na mesec (npr. zaradi dopusta ali bolniške) ali v tem primeru prejme le-ta povračilo stroškov prevoza na/iz dela v obliki kilometrine za dneve prisotnosti ali se upošteva sorazmerni delež (če je upravičen do povračilo 30,00EUR za polno mesečno prisotnost).

V kolikor bi preje za poni mesec več od 30 evrov, se upošteva sorazmerni del tega seštevka, v kolikor pa tega ne dosega, pa se upošteva sorazmerni del 30 evrov.

Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz) se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice.

a) Kako je v primeru povračila stroškov prevoza, ko zaposleni na delovnem mestu ni prisoten cel mesec (zaradi bolniške, dopusta,...).Ali se mu v tem primeru povrne mesečna vozovnica (v celoti) ali v višini sorazmernega deleža mesečne vozovnice ali kilometrina za dneve prisotnosti na delovnem mestu?

b) Kako je v primeru, če je mesečna vozovnica nižja od 30,00EUR -Ali je zaposleni upravičen do povračila 30EUR ali do povračila zneska mesečne vozovnice?

a) V višini sorazmernega deleža mesečne vozovnice.

b) Upravičen je do sorazmernega deleža od 30 evrov.

Kako obračunati zaposlenemu kilometrino na delo, nato gre vmes službeno na drugo lokacijo s svojim avtomobilom, ki je oddaljena 10 km in iz te lokacije gre domov.

Vmes mu pripada 30% kilometrina, ker koristi svoj avto v službene namene? Kaj obračunamo razliko km po 30%?

Obračuna se prevoz na