Danes je 21.2.2024

Input:

Ključne novosti ZVOP-2 za javni sektor

28.2.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

2023.02.1.2 Ključne novosti ZVOP-2 za javni sektor

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/2022, v nadaljevanju: ZVOP-2), ki je v veljavi od dne 26. 1. 2023 dalje in je nasledil prej veljavni ZVOP-1 (Ur. l. RS, št. 86/2004, s spremembami) (1), vsebuje številne novosti in spremembe, pri tem pa na več mestih ločuje obveznosti po tem zakonu, glede na to, ali gre za upravljavce oz. obdelovalce iz javnega ali zasebnega sektorja. V nadaljevanju bodo predstavljene nekatere bistvene novosti oz. spremembe, ki se nanašajo posebej na javni sektor.

Najprej je torej treba pogledati, kdo vse spada v javni sektor za namene uporabe določil ZVOP-2 – to so državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, nosilci javnih pooblastil v delu, kjer izvršujejo javna pooblastila, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, univerze, samostojni visokošolski zavodi, zasebni vrtci in zasebne osnovne ter srednje šole, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, samoupravne narodne skupnosti, Svet romske skupnosti Republike Slovenije in druge osebe javnega prava, ustanovljene z zakonom (2).

Prva pomembna novost, ki jo prinaša ZVOP-2, je podrobnejša ureditev določenih pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov. Te so v splošnem urejene v Splošni uredbi, ZVOP-2 pa je izkoristil možnost, ki jo ta daje, in je na nacionalni ravni podrobneje uredil nekatere izmed njih, pri čemer se večina posebnosti nanaša ravno na javni sektor.

Obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju (in v zasebnem sektorju) je zaradi izvajanja zakonske obveznosti, javnega interesa ali izvajanja javne oblasti v primerih iz točk c) in e) prvega odstavka ter drugega in tretjega odstavka 6. člena Splošne uredbe zakonita le, če obdelavo osebnih podatkov, vrste osebnih