Danes je 13.7.2024

Input:

Ključne novosti ZVOP-2 za javni sektor

28.2.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

2023.02.1.2 Ključne novosti ZVOP-2 za javni sektor

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/2022, v nadaljevanju: ZVOP-2), ki je v veljavi od dne 26. 1. 2023 dalje in je nasledil prej veljavni ZVOP-1 (Ur. l. RS, št. 86/2004, s spremembami) (1), vsebuje številne novosti in spremembe, pri tem pa na več mestih ločuje obveznosti po tem zakonu, glede na to, ali gre za upravljavce oz. obdelovalce iz javnega ali zasebnega sektorja. V nadaljevanju bodo predstavljene nekatere bistvene novosti oz. spremembe, ki se nanašajo posebej na javni sektor.

Najprej je torej treba pogledati, kdo vse spada v javni sektor za namene uporabe določil ZVOP-2 – to so državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, nosilci javnih pooblastil v delu, kjer izvršujejo javna pooblastila, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, univerze, samostojni visokošolski zavodi, zasebni vrtci in zasebne osnovne ter srednje šole, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, samoupravne narodne skupnosti, Svet romske skupnosti Republike Slovenije in druge osebe javnega prava, ustanovljene z zakonom (2).

Prva pomembna novost, ki jo prinaša ZVOP-2, je podrobnejša ureditev določenih pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov. Te so v splošnem urejene v Splošni uredbi, ZVOP-2 pa je izkoristil možnost, ki jo ta daje, in je na nacionalni ravni podrobneje uredil nekatere izmed njih, pri čemer se večina posebnosti nanaša ravno na javni sektor.

Obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju (in v zasebnem sektorju) je zaradi izvajanja zakonske obveznosti, javnega interesa ali izvajanja javne oblasti v primerih iz točk c) in e) prvega odstavka ter drugega in tretjega odstavka 6. člena Splošne uredbe zakonita le, če obdelavo osebnih podatkov, vrste osebnih podatkov, ki naj se obdelujejo, kategorije posameznikov, na katere se ti osebni podatki nanašajo, namen njihove obdelave in rok hrambe osebnih podatkov ali rok za redni pregled potrebe po hrambi določa