Danes je 23.6.2024

Input:

Knjiženje plač

30.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

4.6.7.7 Knjiženje plač

Anica Žgajnar

Pravne osebe javnega prava, za katere velja Zakon o računovodstvu, morajo pri evidentiranju poslovnih dogodkov upoštevati Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge oseb javnega prava, ki določa členitev posameznih skupin kontov.

Določeni uporabniki morajo stroške plač evidentirati po načelu nastanka poslovnega dogodka in tudi po denarnem toku, to pomeni izvesti evidenčne knjižbe. Zato je v članku prikazano knjižene posameznih kategorij plač tako po načelu poslovnega dogodka kot tudi po načelu denarnega toka. Stroški se v poslovnih knjigah evidentirajo pri obračunu plač, evidenčno knjiženje pa ob izplačilu plač.

V pravilniku so za prihodke in stroške predpisane trimestne podskupine kontov, analitične konte pa si lahko določa vsak uporabnik po svoji presoji. V članku so v primeru podani nekoliko bolj analitični konti, ki uporabniku omogočajo večjo preglednost in analitičnost podatkov.

KNJIŽENJE PLAČ IN NADOMESTIL PLAČ - določeni uporabniki    
         
BRUTO PLAČA       
         
Besedilo  v breme  v dobro  
Neto plače in nadomestila - obračun  4640, 4641  210  
Neto plače in nadomestilo - izplačilo  210  110