Danes je 23.6.2024

Input:

Knjiženje plač

2.11.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

4.6.7.7 Knjiženje plač

Anica Žgajnar

BRUTO PLAČA ZAPOSLENEGA

Pravne osebe javnega prava, za katere velja Zakon o računovodstvu, morajo pri evidentiranju poslovnih dogodkov upoštevati Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge oseb javnega prava, ki določa členitev posameznih skupin kontov.

Določeni uporabniki morajo stroške plač evidentirati po načelu nastanka poslovnega dogodka in tudi po denarnem toku, to pomeni izvesti evidenčne knjižbe. Zato je v članku prikazano knjižene posameznih kategorij plač tako po načelu poslovnega dogodka kot tudi po načelu denarnega toka. Stroški se v poslovnih knjigah evidentirajo pri obračunu plač, evidenčno knjiženje pa ob izplačilu plač.

V pravilniku so za prihodke in stroške predpisane trimestne podskupine kontov, analitične konte pa si lahko določa vsak uporabnik po svoji presoji. V članku so kot primer