Danes je 1.10.2022

Input:

Knjiženje refundacije za izolacijo

4.7.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.06.2.5 Knjiženje refundacije za izolacijo

Fenja Borštnar

Kako se knjiži refundacijo izolacije (bolniški list – razlog 08), kjer se nadomestilo od prvega dneva zadržanosti od dela izplača v breme ZZZS? Ali lahko knjižimo po neto načelu (samo terjatve in obveznosti)?

Pojasnilo o računovodski obravnavi Ministrstva za finance (MF) in Direktorata za javno računovodstvo pri MF je, da se prejeta sredstva iz naslova povračila nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, prikazujejo kot državna pomoč (torej kot prihodki državne pomoči).

Obrazložitev je, da bodo nadomestila plače med