Danes je 17.4.2024

Input:

Knjiženje zahtevka za izplačilo in nakazilo sredstev EU iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost

6.6.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

4.6.10.9 Knjiženje zahtevka za izplačilo in nakazilo sredstev EU iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost

Polona Gostan, državna notranja revizorka

Pridobili smo projekt, ki ga vodi MVZI (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije), ki je vezan na načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, s katerimi želimo ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji. Kako pravilno knjižiti zahtevek za izplačilo in nakazilo sredstev EU iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost. Sredstva bodo nakazana s strani MVZI oziroma proračuna, financer je Evropska unija.

Knjiženje projektov je zelo različno od primera do primera in sicer so pravila, ki določajo izvajanje projekta, lahko zelo različna. Razlikujejo se tudi nameni financiranja (pokrivanje tekočih stroškov / investicij...). Nadalje je knjiženje odvisno tudi od vzporejanja prihodkov in stroškov (financiranje projekta na podlagi že nastalih stroškov v istem / drugem poslovnem obdobju, financiranje stroškov, ki šele bodo nastali....). Nenazadnje je knjiženje odvisno tudi od tega ali gre za določenega ali drugega proračunskega uporabnika itd.

Da uporabnik enotnega kontnega načrta (EKN) (opomba 1) pravilno evidentira dodeljena sredstva in njihovo porabo je pomembno pravilno razmejevanje prihodkov iz tega naslova glede na samo porabo le-teh, torej upoštevanje načela vzporejanja prihodkov in odhodkov kot ga opredeljuje Mednarodni računovodski standard (MRS) 18 in sicer, da se prihodki in odhodki, ki se nanašajo na isti posel ali drug poslovni dogodek, pripoznajo hkrati – to seveda velja le pri uporabnikih EKN, ki evidentirajo prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka (določeni uporabniki) (opomba 2).

V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov