Danes je 13.6.2024

Input:

Komentarji k Zakonu o javnem naročanju zaradi interventnih ukrepov po epidemiji COVID-19

3.7.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

2020.07.1.2 Komentarji k Zakonu o javnem naročanju zaradi interventnih ukrepov po epidemiji COVID-19

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

Začasni interventni ukrepi, ki so bili sprejeti med epidemijo novega koronavirusa, so posegli tudi na področje javnega naročanja. V nadaljevanju smo pripravili strokovne komentarje k členom Zakona o javnem naročanju, v katerih lahko preberete, kako so sprejeti interventni ukrepi vplivali na postopke javnih naročil, pa tudi, do kdaj so ti v veljavi.

Komentar k 47. členu ZJN-3

Na temelju določila 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE) lahko naročniki uporabijo predmetni postopek na splošnem področju za javno naročilo gradenj, katerih ocenjena vrednost je nižja od 1.000.000 evrov (»prag« po ZJN-3 je 500.000 evrov).

DATUM: do 15. 4. 2021

Na temelju 38. člena ZUIOOPE in 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in