Danes je 23.7.2024

Input:

Konzorcijske pogodbe med proračunskimi uporabniki in vključevanje v podatke premoženjske bilance

10.6.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

4.4.15 Konzorcijske pogodbe med proračunskimi uporabniki in vključevanje v podatke premoženjske bilance

Gordana Gliha, dipl. oec.

Konzorcijske pogodbe med proračunskimi uporabniki predstavljajo pogodbe, kjer več proračunskih uporabnikov sodeluje pri skupnem projektu, pri čemer pa eden izmed proračunskih uporabnikov prevzame vlogo vodilnega partnerja. Vodilni partner ima tako vlogo agenta. Pogodba je prav tako predmet prijave na razpisu, ki običajno zajema sredstva različnih evropskih projektov. Zaradi ureditve medsebojnih razmerij partnerji med seboj sklenejo pogodbo z namenom jasne opredelitve načrtovanih aktivnosti vseh pogodbenih in seznanjenosti vsake od pogodbenih strank z načrtovanimi aktivnostmi vseh ostalih pogodbenih strank.

Pri evidentiranju tovrstnih pogodb je potrebno izhajati iz pravil, ki so v pogodbi opredeljena pravila, glede;

  • - izdajanja knjigovodskih listin,
  • - poročanja ter
  • - medsebojnega usklajevanja odprtih postavk (kar zlasti vpliva na usklajenost pri poročanju za namen premoženjske bilance).

Zato morajo sodelujoči proračunski uporabniki pri tem medsebojno uskladiti sheme medsebojnega evidentiranja. Navedeno je namreč pomembno za usklajeno poročanje v različnih poročilih.

Medsebojno pripoznavanje odprtih postavk sloni na izdanih računih, pri čemer pa nastanejo odstopanja, ko proračunski