Danes je 23.7.2024

Input:

Kvote invalidov in druge kratkoročne obveznosti PU z vidika pobota v premoženjski bilanci

13.5.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

4.4.5.4 Kvote invalidov in druge kratkoročne obveznosti PU z vidika pobota v premoženjski bilanci

Gordana Gliha, dipl.oec

Druge kratkoročne obveznosti proračunskih uporabnikov (PU) predstavljajo kratkoročne obveznosti iz naslova obveznih dajatev, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter druge kratkoročne obveznosti, ki se skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljevanju Pravilnik EKN) izkazujejo na kontih skupine 23.

Z vidika pobota v premoženjski bilanci se znotraj skupine kontov 23 v pobot vključujejo zgolj obveznosti za kvote zaposlovanja invalidov in obveznosti za RTV prispevek.

Kvote invalidov opredeljuje Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov in predstavlja z vidika evidentiranja pri proračunskih uporabnikih »javno finančno dajatev« v primeru nezadostnega zaposlovanja invalidov. Proračunski uporabniki za ta namen niso upravičeni do nagrade za preseganje te kvote,