Danes je 30.9.2022

Input:

Letni dopust in regres za letni dopust delavca, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom

5.7.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.12.8 Letni dopust in regres za letni dopust delavca, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom

Vanja Mavri

I. LETNI DOPUST (LD)

I. 1. Pridobitev pravice do LD (159. člen ZDR-1)

Delavec pridobi pravico do LD s sklenitvijo delovnega razmerja in če je zaposlen celotno koledarsko leto, ima pravico do celotnega LD.

I. 2 Minimalno trajanje LD (159. člen ZDR-1)

LD v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot 4 tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega, pri čemer je minimalno število dni LD delavca odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

- če delavec dela 5 dni v tednu, je upravičen do najmanj 20 dni minimalnega LD;

- če delavec dela 4 dni v tednu, je upravičen do najmanj 16 dni minimalnega LD (20 : 5 x 4 = 16).

I. 3. Dodatni dnevi LD (159. člen ZDR-1; 194. člen ZDR-1)

- do najmanj treh dodatnih dni LD ima pravico starejši delavec (starejši od 55 let – 197. člen ZDR-1), invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke;

- do enega dodatnega dneva LD ima pravico delavec za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti;

- do sedmih dodatnih dni LD ima delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti.

I. 4. Daljše trajanje LD (160. člen)

Daljše trajanje LD, kot ga določata 159. člen ZDR-1 in 194 člen ZDR-1, se lahko določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

I. 5. Sorazmerni del LD (161. člen ZDR-1)

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 LD za vsak mesec zaposlitve oziroma do sorazmernega dela LD, pri čemer se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan LD.

Primer izračuna LD, npr. za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2022:

Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, npr. za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2022, je upravičen do 6/12 LD. Če bi bil v delovnem razmerju celotno koledarsko leto, bi mu pripadalo, npr. 25 dni LD, ker pa bo le 6 mesecev, mu pripada LD za 6 mesecev.

Izračun:

25 (celotni LD) : 12 (št. mes. v kol. letu) x 6 (št. dopolnjenih mes. zaposlitve pri delodajalcu) = 12,5 dni oziroma 13 dni LD (z upoštevanjem pravila, da se pri izračunavanju sorazmernega