Danes je 27.3.2023

Input:

Letni dopust v javnem sektorju

9.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.04.1.1 Letni dopust v javnem sektorju

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Pravico do letnega dopusta pridobi vsak delavec, ki sklene delovno razmerje, ne glede na to, ali je zaposlen za polni ali krajši delovni čas od polnega in ne glede na to ali je njegovo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen ali določen delovni čas. Pravico do letnega dopusta pridobi tudi delavec, ki je v delovnem razmerju na podlagi druge atipične oblike dela (vključno z agencijskim delom, delom na domu, javnimi deli, poslovodnimi osebami idr.). V praksi je v zvezi s pravico do letnega dopusta treba predvsem izhajati iz namena in narave te pravice. Iz narave pravice same izhaja, da je za njeno uresničevanje bistveno, da gre za prekinitev opravljanja delavčevih delovnih obveznosti zaradi počitka in rekreacije ter izrabe prostega časa v skladu z njegovimi potrebami in potrebami njegove družine. Letni dopust je namenjen počitku, oddihu ter regeneraciji delavčevega zdravja in delovnih zmožnosti za delo v prihajajočem obdobju (skrb za delavčevo zdravje).

Minimalno število dni dopusta

Zakon o delovnih razmerjih (1) postavlja osnovni okvir glede pravice do letnega dopusta, pri čemer v 159. členu določa, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Letni dopust se torej za vsakega delavca odmeri glede na razporeditev delovnih dni v tednu za tega konkretnega delavca. Krajši delovni čas torej ne vpliva na število dni letnega dopusta, pri določanju števila dni se upošteva število delovnih dni v tednu delavca.

V praksi sicer lahko pride do krajše odmere letnega dopusta le, če ima delavec delovni čas razporejen na manjše število delovnih dni v tednu. Če ima delavec s polovičnim delovnim časom na primer delovno obveznost razporejeno samo na štiri delovne dni v tednu, bo imel glede na razporeditev delovnih dni 16 dni minimalnega dopusta (4 x 4 dni), če pa bi imel polovični delovni čas razporejen na pet dni v tednu po 4 ure na dan, pa bi imel 20 dni (4 x 5 dni) minimalnega letnega dopusta.

Dodaten dopust

Nadalje je v 159. členu ZDR-1 določeno, da starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. Delavec ima tudi pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega