Danes je 24.6.2024

Input:

Letni razpored delovnega časa v povezavi z evidentiranjem delovnega časa v vzgojno-izobraževalnih zavodih

29.11.2023, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:08:15

Poglavja

Obveznost delodajalca, da pred začetkom koledarskega leta določi letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvesti delavce na pri delodajalcu običajen način, določa že Zakona o delovnih razmerjih, dodatno pa takšna obveznost izhaja tudi iz Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Z dnem 20. november 2023 se bo pričela uporabljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki razširja nabor podatkov, ki jih mora delodajalec evidentirati v evidenci o izrabi delovnega časa. V praksi se zato sedaj pojavljajo vprašanja glede evidentiranja delovnega časa v povezavi z letnim razporedom delovnega časa, predvsem zaradi posebnosti delovnega časa strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Na webinarju bo tako podrobno predstavljeno pravilno evidentiranje delovnega časa, vključno s posebnostmi vzgojno-izobraževalnih zavodov, upoštevanja letni razpored delovnega časa.

Predavateljica:

Tanja Bohl je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 2003, je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v zasebni pravni pisarni, nadaljevala v Odvetniški družbi Ulčar&Ulčar iz Ljubljane. Od maja 2013 pa ima lastno Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem zoper delodajalce ter zlasti z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanje le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.