Danes je 15.7.2024

Input:

Način obračuna plač v javnem sektorju v času epidemije

22.4.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

1.37 Način obračuna plač v javnem sektorju v času epidemije

Anica Žgajnar

V Uradnem listu RS št. 49 iz dne 10.4.2020 je bil objavljen zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID 19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). V članku se bomo osredotočili le na ukrep glede dela in plač v javnem sektorju, ki veljajo za čas od 13. marca 2020 do 31. maja 2020. Roki, ki se iztečejo 31. maja 2020, se bodo avtomatično podaljšali za 30 dni, če epidemija ne bo preklicana do 15. maja 2020.

DELO NA DELOVNEM MESTU - Za delavce, ki delajo na delovnih mestih pri delodajalcu, veljajo v času epidemije vsa pravila obračunavanja plač, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi in iz predpisov, ki urejajo obračun plač v javnem sektorju. Pripadajo jim tudi vsa povračila stroškov, ki se nanašajo na opravljanje dela pri delodajalcu, kot sta prehrana med delom in prevoz na delo in z njega.

Če prevoza na delo in z njega nimajo zagotovljenega zaradi ukinitve javnega prevoza, imajo pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z njega v velikosti 8 % cene 95-oktanskega bencina za prevoženi kilometer. Če pa prevoz organizirajo delodajalci, delavcem povračilo stroškov prevoza na delo in z njega ne pripada.

DELO NA DOMU - Če je delavcu odrejeno delo na domu, jim morajo delodajalci izplačati plačo. Pripada jim tudi regres za prehrano. Ne pripada pa jim povračilo stroškov prevoza na delo in z njega, saj tovrstni stroški ne nastanejo.

ČAKANJE NA DELO - Če delodajalci začasno ne morejo zagotavljati dela, lahko delavce z namenom ohranitve zaposlitve pisno napotijo na čakanje na delo doma. V tem primeru imajo delavci pravico do nadomestila plače v višini 80 % povprečne plače zaposlenega za zadnje tri mesece, ki pa ne sme biti nižje od minimalne plače. Pri izplačilu nadomestila plače se