Danes je 22.5.2024

Input:

Nadomeščanje učiteljev

10.5.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

2019.05.2.10 Nadomeščanje učiteljev

Strokovna sodelavka

Uvodoma navajam, da sem pri pisanju svojega vprašanja temeljila na okrožnici in pravilih, ki sta na tej povezavi objavljena kot dokumenta, po vrsti 4. in 5. od spodaj navzgor: praktični primeri nadomeščanj, okrožnica januar 2019; www.sviz.si/delovni-cas-uciteljev/.

Ne glede na navedeno, v praksi ni jasno izvajanje sledeče zadeve:

Ali mora učitelj v OŠ, ki v času rednega pouka (torej 38 tednov) porabi redni letni dopust, te dni resnično nadoknaditi z delom – se mu ure izrabljenega LD štejejo kot neopravljene ure?

LD v KPVIZ opredeljujejo členi od 45. do 48, pri čemer izpostavljam 45. člen:

Delavci zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih praviloma izrabijo večino letnega dopusta v času šolskih počitnic.

Kot izhaja iz tega člena, gre za to, da se praviloma izrabi večina LD v času šolskih počitnic, seveda pa pride do situacij, ko delavec mora izrabiti določen del LD tudi v času pouka (primeroma izpolnitev pogojev iz 162/4 ZDR-1, ko ni moč čakati na šolske počitnice, da se pravice delavca uresničijo). V takšnem (in podobnih) primerih gre za redni letni dopust delavca, ki je njegova temeljna pravica in ki ga v manjšinskem delu lahko izrabi tudi v času 38-ih tednov pouka.

Zaradi navedb v zgoraj navedeni/dostopni okrožnici, v praksi prihaja do tolmačenj, da mora delavec/učitelj, ki v času 38-ih tednov koristi redni letni dopust, te ure nadomestiti, ker se mu