Danes je 15.7.2024

Input:

Nadurno delo

9.11.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

2022.10.2.8 Nadurno delo

Vanja Mavri

Prosimo vas za pojasnilo glede izplačila dodatka C120.
PRIMER:
Zaposleni zaradi narave del opravi OBČASNO ure preko polnega delovnega časa, npr. 9 ur v ponedeljek, 7 ur v torek ... (delovni čas ima določen: 40 ur/teden, 5 dni x 8 ur) Ali je zaposleni upravičen do dodatka C120? V kolikor je odgovor DA, nas zanima tudi postopek. Ali mu moramo izdati sklep o nadurnem delu? Ali mora delavec SAM odločiti o tem ali želi izplačilo nadur (E010) ali bo ure koristil 1:1 (dodatek C120)?

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

Kaj je mogoče šteti za povečan obseg določata Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in na podlagi ZSPJS izdana Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uredba).

Po 22.e členu ZSPJS se javnemu uslužbencu lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna. Pisno odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu