Danes je 9.8.2020

Input:

Napredovanja javnih uslužbencev 2019 v povezavi z uskladitvijo plačnih razredov DM in nazivov

26.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Uvod

 

Konec leta 2018 so se zaključila pogajanja med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, ki so dokončno odpravila vse interventne ukrepe na področju napredovanj. Interventni ukrep pravice do višje osnovne plače iz naslova pridobitve nazivov in napredovanj na delovnem mestu je postal sistemski.  Tako Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da javni uslužbenec "pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napredoval". Po tem, ko ste pogledali, če ste do vključno 2019 pravilno izvajali ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanj pogojev za napredovanje javnih uslužbencev, ste se lahko udeležili on-line klepetalnice, kjer ste lahko postavili vprašanja strokovnjakinji o vseh dilemah v zvezi z napredovanji v javnem sektorju; o ocenjevanju, o postopkih v zvezi z napredovanji, tudi o morebitni zahtevi za preizkus ocene, pa tudi o določitvi plače v primeru prehoda na drugo delovno mesto ali v primeru sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi ter v primerih nove ali prve zaposlitve v javnem sektorju.

V kolikor so kakršne koli stvari še nejasne, prosimo, da zastavite naročniki portala SEJA vprašanje preko MOJE VPRAŠANJE, in prejeli boste strokovni odgovor.

Odgovori na vprašanja

 

Kdaj pridobijo pravico do plače javni uslužbenci, ki so napredovali na delovnem mestu s 1. 4. 2019?

Četrti odstavek 16. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa: "Javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napredoval." To pomeni s 1.12.2019, z izplačilom v januarju 2020.

Ali je res (bojda obstajajo neki predlogi), da se ocenjevanje v obliki, ki ga zdaj poznamo (na 3 leta, 3 ocene), v letu 2020 (za 2019) izvaja zadnjič?

Predlogi sprememb plačnega zakona, med njimi tudi področja napredovanj, niso novi, saj jih pristojno ministrstvo predstavlja že kar nekaj časa.

Vendar pa bo potrebno nov sistem uskladiti s predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, kar je po dosedanji praksi kar dolg postopek. Zagotovo ocenjevanje, kot ga poznamo v letu 2020, ostaja.

Kako je v primeru, če je javni uslužbenec razporejen v nižji tarifni razred. Imamo javno delavko razporejeno na delovno mesto UČITELJ VII/2, z novim letom pa bo poleg tega opravljala še delo na delovnem mestu LABORANT (V. TARIFNI RAZRED). Zanima me koliko plačnih razredov lahko prištejemo izhodiščnemu PR DM laborant, če je JU dosegla najvišji PR pri napredovanju v plačne razrede in je postavljena v naziv SVETNIK.

Delovno mestu laborant je brez nazivov, torej je v navedenem primeru možen, na podlagi prvega odstavka 20 . člena ZSPJS, prenos največ 10 plačnih razredov, torej, do najvišjega plačnega razreda novega delovnega mesta, na katerem bo opravljala delo.

Če je zaposlena celo leto odsotna (ne dela niti 1 dan, bolniška in porodniška), posledično ni ocenjena; se ji to leto šteje v napredovalno obdobje?

Prilagamo povezavo na dopis MJU, kjer pojasnjujejo ravnanje v takem primeru. Zaposleni mora imeti izpolnjene - kumulativno - torej vse tri pogoje za napredovanje: Tri ocene, tri leta in višino ocen, ki mu omogočajo napredovanje. Če enega od navedenih pogojev ne izpolnjuje, se mu napredovalno obdobje podaljša za čas, da izpolni vse tri pogoje.

Ocenjevanje neocenjevanje 03.02.2011 (doc, 52 KB)

Dostopno na portalu SEJA tukaj.

Ali bi moral zaposlena, ki je zaradi porodniške delala v letu 2 meseca, nujno dobiti oceno? Ali je to prepuščeno njeni vodji, da presodi, če jo lahko oceni?

Prilagamo povezavo na dopis, kjer je pojasnjeno, kako ravnati v navedenih primerih. Če javni uslužbenec dela kratek čas, je namreč presoja ocenjevalca - torej neposrednega vodje ali je v tem času zaposleni dejansko opravljal svoje delo in ga na tej podlagi lahko oceni ali pa je opravljal dela, ki niso značilna oz. niso v opisu njegovih del in nalog, kot jih določa sistemizacija in ga zato ni mogoče oceniti. Dobra praksa je, da se zaposlenemu tudi v primeru neocenitve na ocenjevalnem listu sporoči oz priporočeno pošlje, če ga ni na delovnem mestu, razloge za neocenitev.

Ocenjevanje neocenjevanje 03.02.2011 (doc, 52 KB)

Dostopno na portalu SEJA tukaj.

Zaposlena se je v javnem sektorju zaposlila julija 2014 na DM lekarniški strežnik (II. tarifni razred). 15. 10. 2015 je bila premeščena na DM Administrator (IV. tarifni razred). Kdaj izpolni