Danes je 13.7.2024

Input:

Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2023 (2. del)

7.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 20 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

POPRAVEK ODGOVORA:

Zaposleni je bil zaposlen na dveh delovnih mestih DM inštruktor (D027002-TR VII/1) in učitelj (D027029 - TR VII/1). V 3 letnem napredovalnem obdobju, ki je trajalo od 1. 10. 2020 je pridobil 3 odlične ocene (5) za 2021, 2022 in 2023.

S 1. 10. 2023 je bil premeščen iz DM inštruktorja na DM v višjem TR, in sicer predavatelj (D027021 - TR VII/2), v preostalem deležu je ostal na DM učitelja VII/1.

Kako bo torej napredoval letos 1. 12. 2023. Verjetno samo na DM učitelja. Za DM predavatelja pa šele 1. 12. 2026, saj se mu je 1. 10. 2023 prekinilo napredovalno obdobje in bo prva ocena na predavateljskem DM sedaj šele ta za leto 2023 (ki upošteva stanje na dan 31. 12. 2023)?

VAŠ OBJAVLJENI ODGOVOR:

Kot ste navedli, zaposleni ne dobi ocene za leto 2020, saj se je, kot razumemo, prvič zaposlil s 1.10.2020. Sedaj ima ocene za leta 2021, 2022 in 15.3.2024 jo bo dobil za leto 2023,  torej bo lahko napredoval na delovnem mestu učitelj VII/1 s 1.12.2024.

Na delovnem mestu Predavatelj, na katerem je začel z delom 1.10.2023, TUDI NE DOBI OCENE ZA LETO 2023, AMPAK bo dobil ocene za leta 2024 in 2025 IN 2026  in bo napredoval na podlagi treh ocen,  s 1.12.  2027.

Torej ta odgovor ni logičen. Zaposleni je bil 1. 10. 2023 premeščen iz DM inštruktor na DM predavatelj VII/2, zato bo oceno na DM Predavatelj, kjer je zaposlen na dan 31. 12. 2023 dobil že za 2023.

Imate prav. Zaposleni dobi oceno na novem delovnem mestu v višjem tarifnem razredu - ker je delal celo leto – tudi na delovnem mestu Učitelj, VII/2 tudi za leto 2023 in bo napredoval s 1.12.2026 in ne, kot smo zapisali s 1.12.2027.

Pri odgovoru smo izhajali iz dejstva, da je zaposleni sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s 1.10.2023, in zato ne dobi ocene, ker je na tem delovnem mestu delal manj kot 6 mesecev.

Vendar je, kot navajate, v letu 2023 zaposleni delal celo leto in sicer na delovnem mestu inštruktor VII/1 do 30.9.2023 in s 1.10.2023 je dobil novo pogodbo o zaposlitvi na novem delovnem mestu predavatelj, tarifni razred VII/2.

Takrat se mu tudi začne šteti novo napredovalno obdobje na delovnem mestu v VII/2 tarifnem razredu.

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

  • 2019, spremljevalka dijaka ocena 5,
  • 2020 učiteljica ocena 5,
  • 2021 učiteljica ocena 4,
  • 2022 učiteljica ocena 4.

Napredovalno obdobje:

  • od 1.12.2018 (zaposlitev v šolstvu) do 31.8.2021 (z eno vmesno prekinitvijo-čez počitnice za 2 meseca).
  • Od 1.9.2022 do 20.3.2023 je bila na porodniški,
  • 3.2023 smo jo zaposlili na delovno mesto Učiteljica.

Ali lahko 1.12.2023 napreduje in za koliko razredov? Napredovala ni še nikoli.

ODGOVOR:

Iz vaše navedene časovnice ni razvidno, kje je bila zaposlena med 31.8.2021 in 30.8.2022. Če ta čas ni bila zaposlena, to je eno leto prekinitve, se ji napredovalno obdobje začne šteti s 1.9.2022, pri tem pa za leto 2022 ni upravičena do ocene, saj je delala manj kot 6 mesecev.

Delavec se je 1.11.2020 zaposlil kot Tajnik (J026026). S 1.1.2023 je tisto pogodbo nadomestila pogodba na delovnem mestu Poslovni sekretar (J027005), torej v višjem tarifnem razredu, a ista plačna skupina in podskupina. Ali se napredovalno obdobje prekine, čeprav gre za povsem identično delo, le naziv delovnega mesta je drugačen?

ODGOVOR:

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v tretjem odstavku 16. člena določa:

(3) Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona napreduje vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje predpisane pogoje. Kot napredovalno obdobje se šteje čas od zadnjega napredovanja v višji plačni razred. Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe. Pristojni organ oziroma predstojnik najmanj enkrat letno