Danes je 5.12.2023

Input:

Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2023 (2. del)

15.11.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 18 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

  • 2019, spremljevalka dijaka ocena 5,
  • 2020 učiteljica ocena 5,
  • 2021 učiteljica ocena 4,
  • 2022 učiteljica ocena 4.

Napredovalno obdobje:

  • od 1.12.2018 (zaposlitev v šolstvu) do 31.8.2021 (z eno vmesno prekinitvijo-čez počitnice za 2 meseca).
  • Od 1.9.2022 do 20.3.2023 je bila na porodniški,
  • 3.2023 smo jo zaposlili na delovno mesto Učiteljica.

Ali lahko 1.12.2023 napreduje in za koliko razredov? Napredovala ni še nikoli.

ODGOVOR:

Iz vaše navedene časovnice ni razvidno, kje je bila zaposlena med 31.8.2021 in 30.8.2022. Če ta čas ni bila zaposlena, to je eno leto prekinitve, se ji napredovalno obdobje začne šteti s 1.9.2022, pri tem pa za leto 2022 ni upravičena do ocene, saj je delala manj kot 6 mesecev.

Delavec se je 1.11.2020 zaposlil kot Tajnik (J026026). S 1.1.2023 je tisto pogodbo nadomestila pogodba na delovnem mestu Poslovni sekretar (J027005), torej v višjem tarifnem razredu, a ista plačna skupina in podskupina. Ali se napredovalno obdobje prekine, čeprav gre za povsem identično delo, le naziv delovnega mesta je drugačen?

ODGOVOR:

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v tretjem odstavku 16. člena določa:

(3) Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona napreduje vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje predpisane pogoje. Kot napredovalno obdobje se šteje čas od zadnjega napredovanja v višji plačni razred. Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe. Pristojni organ oziroma predstojnik najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje.

Navedeno pomeni, da se je zaposlenemu začelo šteti novo napredovalno obdobje s 1.1.2023.

Zaposlena ima ocene: za celo leto 2020, za 2021 oceno od marca do decembra, za 2022 od januarja do februarja, vse so 5. Oceni za 2021 in 2022 sta za krajše obdobje, ker je vodja presodil, da jo kljub temu, da je bila večino leta na porodniški, oceni. Ali se napredovalno obdobje, če je zaposlena na porodniški prekine ali lahko zaposlena redno napreduje s 1.12.2023, če je bilo njeno zadnje napredovanje 1.12.2020?

ODGOVOR:

Tretji odstavek 4. člena uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (UNJUPR) določa:

"(3) Pri postopku ocenjevanja se ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust)."

  1. člen Uredbe o napredovanju v prvem odstavku določa: ......"Izpolnjevanje preverjanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen."

DODATEK; ČE JE IMELA ZAPOSLENA SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI OD 1.1.2020 DO DANES IN če ima zaposlena tri ocene in je bilo njeno zadnje napredovanje 1.12.2020, glede na višino ocen, lahko napreduje s 1.1.2023.

Delavka je zaposlena od 1.12.2020. Ima oceno za leto 2021 in 2022. Ker nima 3 ocen, leto s 1.12.2023 ne more napredovati. Imam prav?

ODGOVOR:

Da, 5. člen Uredbe o napredovanju v prvem odstavku določa: ......"Izpolnjevanje preverjanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen."

Delavec je bil do 31.8. na enem delovnem mestu, s 1.9. pa je šel na drugo (sorodno delovno mesto, a višji tarifni razred, plačne