Danes je 18.5.2024

Input:

Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede s praktičnimi primeri

8.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

4.1.1.4 Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede s praktičnimi primeri

Breda Koren

Splošno o določanju plače glejte članek Določitev plače javnemu uslužbencu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorju.

Napredovanje javnih uslužbencev temeljno urejata 16. in 17. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) (1).

Podrobneje pa napredovanje javnih uslužbencev ureja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (v nadaljnjem besedilu: Uredba, glejte 2136/2008 Ur.l.RS) (2), ki določa način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu v organih državne uprave, upravah lokalnih skupnosti, pravosodnih organih, javnih zavodih in drugih uporabnikih proračuna, razen uporabnikih proračuna, določenih v tretjem, četrtem in petem odstavku 17. člena ZSPJS.

Uredba torej ne velja za druge državne organe, javne zavode s področja zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja, visokošolske zavode in v javne zavode s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Od zadnje spremembe Uredbe, ki je bila izvedena julija 2021, sta postopek ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje časovno ločena.

Napredovanje v plačne razrede

Javni uslužbenec v plačne razrede napreduje vsaka tri leta (napredovalno obdobje), če izpolnjuje predpisane pogoje, ki se preverjajo vsako leto (tretji