Danes je 14.6.2024

Input:

Navodila za uporabo aplikacije za izračun redne delovne uspešnosti in postopek izračuna redne delovne uspešnosti za javnega uslužbenca

24.8.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 10 minut

V Prilogi 2 Kolektivne pogodbe za javni sektor so zapisana navodila za izračun redne delovne uspešnosti (RDU) javne/ga uslužbenke/ca. Ker so se kljub temu pojavila številna vprašanja v zvezi s temi navodili, so v tem dokumentu pripravljena dodatna navodila za vpisovanje podatkov v excel aplikacijo ter podrobnejši postopki samega izračuna redne delovne uspešnosti.

1.VNAŠANJE PODATKOV V EXCEL APLIKACIJO ZA IZRAČUN RDU

LIST OSNOVNA PLAČA«

Vpisuje se:

Stolpec Priimek in Ime: Priimek in ime javnega uslužbenca.

Stolpec TR: Tarifni razred delovnega mesta (naziva) javnega uslužbenca.

Stolpec Plačni razred:  Plačni razred javnega uslužbenca.

Stolpec OSNOVNA PLAČA december 2019

(2. odst. 28. člena KPJS): Osnovna plača, ki jo je javni uslužbenec (oz. bi jo (opomba 1)) imel v decembru 2019.

Stolpci OSNOVNA PLAČA (1. odst. 28. člena KPJS): Osnovna plača javnega uslužbenca za vsak mesec v letu 2020 (od vključno julija naprej).

LIST OBRAČUNANA OSNOVNA PLAČA

Vpisuje se:

Stolpec OSNOVNA PLAČA ZA ČAS REDNEGA DELA V OCENJEVALNEM OBDOBJU (3. odst. 28. člena KPJS: Obračunana osnovna plača javnega uslužbenca za redno delo za vsak mesec v letu 2020 (od vključno julija naprej). Vpisuje se znesek pod šifro vrste izplačila A010.  

LISTI 7,8,9,10,11,12 (mesečno ocenjevanje), 7-9, 10-12 (trimesečno ocenjevanje) in 7-12 (šestmesečno ocenjevanje)

Vpisuje se:

Stolpci A,B,C,D in E (Kriteriji)Pri vsakem kriteriju, za katerega je ocenjeno, da je javni uslužbenec v ocenjevalnem obdobju dosegel nadpovprečne rezultate dela, se označi vrednost 1 (RDU lahko prejmejo zgolj javni uslužbenci, ki so dosegli nadpovprečne rezultate). 

2.OPIS POSTOPKOV IZRAČUNA REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI (avtomatski izračuni)

  • Postopek izračuna zneskov za porazdelitev in izplačevanje RDU (mesečno ocenjevanje)

List 7

Stolpec  Obr. osnovna plača (obdobje):

Za vsakega javnega uslužbenca se v ta stolpec prepiše obračunana osnovna plača (vrednost šifre vrste izplačil A010) za mesec julij (prepišejo se