Danes je 18.5.2024

Input:

Navodilo za uporabo spletnega daljinomera zemljevid.najdi.si

25.1.2013, Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo Čas branja: 4 minute

V  Pojasnilo državnega organa številka 1000-131/2013/1 navajamo v celoti:  

         »Spoštovani!

 Vlada republike Slovenije je dne 10.01.2013 sprejela sklep št. 00730-50/2012/7, v katerem je določila, da se za namen povračil stroškov in drugih prejemkov ter drugih pravic in obveznosti zaposlenih v organih državne uprave določa uporabo enotnega daljinomera, in sicer daljinomer »zemljevid.najdi.si« portala Najdi.si podjetja TSMedia d.o.o.. Daljinomer je dostopen na spletni strani http://zemljevid.najdi.si/. Sklep vlade je objavljen na naslednjem spletnem naslovu:

 http://www.mpju.gov.si/fileadmin/mpju.gov.si/pageuploads/SOUS/drugo/sklep_daljinomer.pdf. Na ministrstvo dobivamo veliko vprašanj s strani