Danes je 23.6.2024

Input:

Neobvezna mnenja ministrstva za javno upravo v zvezi z najpogostejšimi vprašanji glede plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnih uslužbencev

7.9.2016, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 7 minut

 Odgovore na vprašanja, podane s strani državnega organa, navajamo v celoti:

"Vprašanje: Ali je potrebno skleniti pisni dogovor z direktorji javnih zavodov katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost? 

 

Odgovor: Sklenjen pisni dogovor iz 22. e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15, ZSPJS) je dogovor med javnim uslužbencem in predstojnikom oziroma direktorjem ali javnim uslužbencem, ki je pooblaščen za organizacijo dela v javnem zavodu, na podlagi katerega bo javni uslužbenec v prihodnje opravil delo v povečanem obsegu. Tudi z direktorjem javnega zavoda je seveda potrebno skleniti tovrstni dogovor.

 

 

Vprašanje:  Kdo je pristojna oseba za pisno odločitev o delu direktorja javnega zavoda v povečanem obsegu, kdo za sklepanje pisnega dogovora in odstotku osnovne plače za plačilo delovne uspešnosti za direktorje uporabnikov proračuna, katerih ustanovitelj in financer je  Republika Slovenija?

 

Odgovor: Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne