Danes je 23.4.2024

Input:

Nočno delo (ZDR-1)

29.1.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

1.3.5 Nočno delo (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček

5. NOČNO DELO

150. člen
(nočno delo)

(1) Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto uro naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne.

(2) Delodajalec mora na zahtevo inšpektorata za delo posredovati podatke o nočnem delu delavcev, zlasti o številu delavcev, ki delajo ponoči več kot tretjino delovnega časa, o številu delavcev, ki delajo ponoči na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, o številu delavcev, ki delajo ponoči ločeno po spolu, ter o časovni opredelitvi nočne izmene.

Nočno delo je oblika organizacije delovnega časa, ki je za delavce zelo obremenjujoča, saj negativno vpliva na njihov biološki ritem pa tudi na njihova razmerja v družini in širšem okolju.

Zato zakon v skladu z mednarodnimi dokumenti določa