Danes je 24.7.2024

Input:

Notranja revizija v proračunskemu uporabniku z najemom zunanjega izvajalca v skladu z novimi Usmeritvami za državno notranje revidiranje

6.7.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

8.7 Notranja revizija v proračunskemu uporabniku z najemom zunanjega izvajalca v skladu z novimi Usmeritvami za državno notranje revidiranje

Polona Gostan Državna notranja revizorka Preizkušeni računovodja javnega sektorja

Novosti v tem sestavku so označene z grafičnim znakom opozorilo (!)

1. Pravna podlaga

Proračunski uporabniki (v nadaljevanju PU) so, v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah (opomba 1) dolžni organizirati notranjo revizijsko dejavnost (100. člen ZJF).

Podrobnejša navodila za izvajanje notranjega revidiranja najdemo v Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (opomba 2). Ta v 12. členu (12. člen 3448/2002 Ur.l.RS) dopušča, da lahko PU za izvajanje notranjerevizijske dejavnosti najamejo zunanje izvajalce (v nadaljevanju ZI) pod pogojem, da:

- imajo znanje, veščine in sposobnosti potrebne za izvajanje revidiranja;

- so vpisani v register;

- imajo strokovne izkušnje pri podobnih delih;

- pri izvajanju revizije upoštevajo usmeritve za finančno poslovodenje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje.

ZI storitev notranjega revidiranja je lahko:

1. pravna oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ali pravna oseba druge pravnoorganizacijske oblike, ki je registrirana za izvajanje notranjerevizijske dejavnosti oz.

2. državni notranji revizor oz. preizkušeni državni notranji revizor, ki samostojno opravlja storitve notranjega revidiranja kot samostojni podjetnik posameznik.

V zakonodajni postopek je bil vložen predlog sprememb in dopolnitev Zakona o javnih financah (ZJF-I), ki ga je Državni zbor sprejel dne 28.6.2023 - ZJF-I je bil objavljen v Uradnem listu št. 76/2023, 12. 7. 2023 in velja od 27. 7. 2022 dalje.

ZJF-I določa dodatne zahteve glede Registra ZI notranje revizije PU, pooblaščenih za notranje revidiranje PU . Navedene spremembe so zaradi pomembnih novosti navedene v celoti (novi 110. b člen ZJF)

ZI, pooblaščeni za notranje revidiranje, lahko izvajajo notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov