Danes je 2.12.2022

Input:

Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), ki je začela veljati s 3. novembrom 2022 (primer)

23.11.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.1.5 Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), ki je začela veljati s 3. novembrom 2022 (primer)

mag. Mojca Fon Jager

Pojasnilo konkretnega primera na podlagi sprememb ZSPJS v zvezi z določitvijo osnovne plače v primeru prekinitve delovnega razmerja v javnem sektorju in tudi štetjem napredovalnega obdobja.

Ker je čas preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, ko morajo delodajalci zaradi sprememb Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (v nadaljevanju Uredba) na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe izvesti postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za vse javne uslužbence vsako leto do 15. novembra, so se v tej zvezi pojavila vprašanja, ki se navezujejo na spremembo ZSPJS v zvezi s prekinitvijo delovnega razmerja in ponovno zaposlitvijo v javnem sektorju ter tudi določitvijo napredovalnega obdobja.

Ob letošnjem preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v tem članku pojasnjujemo primer, ko je javni uslužbenec v letu 2019