Danes je 23.7.2024

Input:

Novi REK obrazci od 1.4.2023

30.6.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 22 minut

4.1.3.4 Novi REK obrazci od 1.4.2023

Anica Žgajnar

V Uradnem listu RS, št. 60/2022 z dne 6.5.2022 je bil objavljen Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, v Uradnem listu RS, št. 96/2022 z dne 15.7.2022 pa je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, s katerim je bil na novo določen rok, ko se bo uveljavil novi REK-O obrazec. Zadnje spremembe pravilnika so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 166/2022, kjer je nova priloga 1, ki na novo določa vsebino in obliko REK-o obrazec. Novi REK- o obrazec se uporablja za dohodke, izplačane po 1. aprilu 2023 dalje.

Pravilnik na podlagi ZDavP-2 določa predložitev podatkov za naslednje namene:

  • Obračuna in plačila davčnih obveznosti po ZDoh-2;

  • Obračuna in plačila prispevkov za socialno varnost;

  • Predložitve podatkov, ki jih določa Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;

  • Predložitve in dostave podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane.

Novi REK obrazec (REK-O) je zamenjal več obstoječih REK obrazcev in sicer:

  • - REK-1
  • - REK-1a
  • - REK-1f
  • - REK-2
  • - PNiPD
  • - ZAP/M

S 1.1.2024 je načrtovana tudi ukinitev ZAP/M, ker so podatki vključeni v iREK preko S poročanja.

Rek 1b (pokojnine, nadomestila, drugi dohodki iz obveznega socialnega zavarovanja) ostaja tudi v letu 2023.

Sprememba REK obrazcev velja za vsa izplačila od 1. januarja 2023 naprej.

Novi REK obrazec omogoča avtomatičen izračun obračunanih obveznosti glede na izbrano vrsto dohodka in izračun obveznosti za plačilo.

Oznake vrst REK obrazcev:

O – original

R – predložitev po roku

P – popravek

I – samoprijava

J – samoprijava v postopku inšpekcijskega nadzora

K – samoprijava v 12. mesecih po roku za predložitev podatkov (54. a člen ZDavp-2)

S - storno

V naslednji tabeli je prikazan seznam vrsto dohodkov od 1.1.2023 in primerjava z vrstami dohodka pred uvedbo REK-o obrazca

Šifra  Naziv vrste dohodka (zbirni REK-O)  Šifra  Naziv dohodninske vrste dohodka (analitika)  opomba v povezavi z vrstami dohodka pred uvedbo REK-O  
1001  Plača in nadomestila plače  1101;1102;1105 1104  Plača in nadomestilo plače;Bonitete;Premije za PDPZ Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja  združeno 1001 in 1091 
1003  Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč in povračila stroškov  1104  Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja   
1089  Dohodki iz delovnega razmerja - brez obračuna prispevkov za socialno varnost  1101;1102;1103;1109;1104;1111  Plača in nadomestilo plače ;Bonitete;Regres za letni dopust;Drugi dohodki iz delovnega razmerja;Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja;Plačilo za poslovno uspešnost   
1090  Regres  1103  Regres za letni dopust   
1095  Izplačilo dohodkov iz delovnega razmerja po sodni odločbi  1101;1102;1104;1105;1109  Plača in nadomestilo plače ;Bonitete;Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja;Premije za PDPZ;Drugi dohodki iz delovnega razmerja   
1098  Izplačilo plač za daljše časovno obdobje  1101;1102;1105;1104  Plača in nadomestilo plače ;Bonitete;Premije za PDPZ;Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja   
1100  Regres in plačilo za poslovno uspešnost po sodni odločbi  1103;1111  Regres za letni dopust;Plačilo za poslovno uspešnost   
1101  Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas  1109  Drugi dohodki iz delovnega razmerja  združeno 1101, 1102 in 1103  
1107  Dohodek na podlagi udeležbe v dobičku  1109  Drugi dohodki iz delovnega razmerja   
1110  Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov  1109  Drugi dohodki iz delovnega razmerja   
1111  Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu  1109  Drugi dohodki iz delovnega razmerja   
1122  Bonitete iz delovnega razmerja (ni drugega dohodka)  1102  Bonitete   
1127  Dohodki iz delovnega razmerja - pomorščaki, zaposleni pri tujem delodajalcu  1101;1102;1103;1109;1104;1111  Plače in nadomestilo plače ;Bonitete;Regres za letni dopust;Drugi dohodki iz delovnega razmerja;Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja;Del plače za poslovno uspešnost   
1130  Izplačila po ZUDDob pred potekom 1 leta - zaposleni, ki niso v indiv. PDPZ  1109  Drugi dohodki iz delovnega razmerja   
1131  Izplačila po ZUDDob pred potekom 1 leta - zaposleni, ki so v indiv. PDPZ  1109  Drugi dohodki iz delovnega razmerja   
1132  Izplačila po ZUDDob po poteku 1 leta - zaposleni, ki niso v indiv. PDPZ  1109  Drugi dohodki iz delovnega razmerja