Danes je 25.7.2024

Input:

Novosti pri obračunu sejnin glede na uredbo

14.5.2015, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:38:57

Poglavja

V video seminarju se predavateljica Anica Žgajnar loteva obračuna in izplačila sejnin ter predstavlja novosti v letu 2015.

Na začetku pove nekaj besed o zakonski podlagi, nato pa podrobneje predstavi, kaj vključuje sejnina. Tako izpostavi, od česa je odvisna višina sejnine, kateri so ostali priznani stroški v povezavi s sejninami, med drugim kako je z dnevnicami, prevoznimi stroški in stroški nočitev.

V nadaljevanju predstavi primer izračuna sejnin za zavod ter obračun sejnine za udeleženca. Predstavi še primer izračuna sejnin za celo leto ter prikaz sejnine na letnih obrazcih za dohodnino. Posledično obravnava še izračun dejanskih stroškov v  zvezi s sejninami  ter ugovor zoper informativni obračun dohodnine.

Čisto na koncu se dotakne še poročanja in pojasni, kako je v primeru, če se nekdo denimo odpove sejnini v dobrodelne namene.

 

Kazalo vsebine:

  • Zakonska podlaga
  • Kaj vključuje sejnina
  • Primer izračuna sejnin za zavod
  • Letni obračun sejnin
  • Prikaz sejnine na letnih obrazcih za dohodnino
  • Izračun dejanskih stroškov v zvezi s sejninami in ugovor zoper informativni izračun dohodnine
  • Poročanje

 

Predavatelj:

Anica Žgajnar je avtorica priročnika Praktični vodič po računovodstvu za negospodarstvo in se ponaša z dolgoletnimi izkušnjami na področju financ, računovodstva in dela v javnem sektorju.

NOSGNU.pdf 0.29 MB