Danes je 13.7.2024

Input:

Objava e-IOP obrazcev na spletu

14.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

4.4.9 Objava e-IOP obrazcev na spletu

Gordana Gliha

Računovodska služba je dolžna na podlagi knjigovodskih listin (npr. odločbe, sklepi, ...) v poslovne knjige na dan 31. 12. XXXX evidentirati vse spremembe na sredstvih in obveznostih do virov sredstev ter uskladiti knjigovodsko stanje z dejanskim stanjem, in sicer preko izpisa odprtih postavk (IOP). Računovodske službe so bile dolžne do IOP obrazce posredovati svojim poslovnim partnerjem čimprej oziroma v rokih, da bo lahko tudi poslovni partner navedeno vključil v svoje poslovne knjige..

Na spletnem portalu UJPnet je možno od jeseni 2018 objavljati nove vrste elektronskih dokumentov. Gre za elektronski izpis odprtih postavk (e-IOP) in elektronski opomin (e-OPO). Navedeno možnost uporabljajo v računovodskih službah neposrednih proračunskih uporabnikov državnega proračuna, in sicer za terjatve do drugih proračunskih uporabnikov. To pomeni, da za odprte postavke na zadnji dan leta preostalim proračunskim uporabnikom ni potrebno na ta način »odlagati« e-IOP, saj ti proračunski uporabniki izpise odprtih postavk medsebojno usklajujejo na enak način kot v preteklih letih. Ne glede na navedeno pa se priporoča, da so podatki pošiljatelja IOP obrazca opremljeni z šifro proračunskega uporabnika (zaradi lažje identifikacije) ter vsebinskim opisom. Pri izkazovanju odprtih postavk pa se ponovno opozarja, da je potrebno