Danes je 27.3.2023

Input:

Objava e-IOP obrazcev na spletu

28.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.4.9 Objava e-IOP obrazcev na spletu

Gordana Gliha Peter Kocjančič

Računovodska služba je dolžna na podlagi knjigovodskih listin (npr. odločbe, sklepi, ...) v poslovne knjige na dan 31. 12. 2018 evidentirati vse spremembe na sredstvih in obveznostih do virov sredstev ter uskladiti knjigovodsko stanje z dejanskim stanjem, in sicer preko izpisa odprtih postavk (IOP). Računovodske službe so bile dolžne do IOP obrazce posredovati svojim poslovnim partnerjem najkasneje do 25.1.2019 .

Vezano na navedeno je bilo na spletnem portalu UJPnet jeseni 2018 objavljeno obvestilo, da sta uvedeni dve novi vrsti elektronskih dokumentov. Gre za elektronski izpis odprtih postavk (e-IOP) in elektronski opomin (e-OPO). Na dan 31. 12. 2018 bodo navedene elektronske IOP obrazce pripravili zgolj oziroma izključno v računovodskih službah neposrednih proračunskih uporabnikov državnega proračuna, in sicer za terjatve do drugih proračunskih uporabnikov. To pomeni, da za odprte postavke na dan 31. 12. 2018 preostalim proračunskim uporabnikom ni potrebno na ta način »odlagati« e-IOP, saj ti proračunski uporabniki izpise odprtih postavk medsebojno usklajujejo na enak način kot v preteklih letih. Ne glede na navedeno pa se