Danes je 24.4.2024

Input:

Obračun DDPO 2023

15.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 12 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Smo šola-določeni proračunski uporabnik. Zanima nas uveljavljenje olajšave za investicijo. V letu 2023 smo izvedli energetsko sanacijo zgradbe, ki smo ga evidentirali kot povečanje vrednosti zgradbe. Dela so bila delno financirana iz evropskih kohezijskih in državnega proračuna, delno smo investicijo financirali sami. Razumem prav, da se vlaganja v gradbene objekte ne more uveljavljati za olajšavo?

Za vlaganja v energetsko učinkovitost stavb lahko koristite olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (55/c člen ZDDPO-2). Več o tem v Pravilniku o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (6. člen) ter v gradivu FURS "OLAJŠAVA ZA DIGITALNI IN ZELENI PREHOD - Podrobnejši opis - 1. izdaja, marec 2023", objavljenim na njihovi spletni strani.

Kakšne so letošnje spremembe?

V zadnjih dneh leta 2023 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki sledi interventni zakonodaji oz. določbam Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) in Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ter posledično spreminja metodologijo in obrazce davčnega obračuna, ki so priloga k pravilniku. Spremenjeni pravilnik s spremembo obrazca davčnega obračuna se bo uporabljal že za davčni obračun za leto 2023.

Pri davčnem obračunu DDPO tako obrazec davčnega obračuna DDPO (Priloga 1) sledi spremembam interventne zakonodaje in prinaša spremembe pri navedbah in številčenju nekaterih točk. Tako davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, pod zaporedno številko 6.17 zajamejo tudi znesek odhodkov v davčnem obdobju 2023 iz naslova prispevka delodajalca ob izvedbi solidarnostne delovne sobote, ki so v skladu s sedmim odstavkom 101. člena ZIUOZP davčno nepriznani.

6.24 in 6.25 v skladu s spremembo ZDDPO-2 se spremenita deleža priznavanja stroškov (iz 40 % na 50 %) reprezentance (pod 6.24) in nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora (pod 6.25).

12.1 davčne osnove ne povečajo, če je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi posledic poplav in plazov, kot to določa 20. člen ZIUOPZP.

12.A