Danes je 24.7.2024

Input:

Obračun DDPO za leto 2018 za negospodarstvo

13.2.2019, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:50:04

Poglavja

Predavateljica Majda Gominšek v tokratnem video seminarju predstavlja napotke in navodila za pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za negospodarstvo. 

V predavanju najprej predstavi zakonske podlage za izdelavo obračuna, nato pa nadaljuje sistematično in z napotili na ustrezna polja v samem obrazcu za obračun DDPO. Na koncu poudari tudi novosti, ki jih je potrebno upoštevati pri letošnji oddaji.

Kazalo vsebine:

 • Uvod
 • Zakonske podlage
 • Oproščeni zavezanci
 • Dohodki iz nepridobitne dejavnosti
 • Dohodki iz pridobitne dejavnosti
 • Odhodki
 • Odhodki, ki se nanašajo na nepridobitno dejavnost
 • Nepriznani odhodki
 • Delno priznani odhodki
 • Amortizacija
 • Plače in druga izplačila
 • Rezervacije
 • Predvrednotenje in odpis terjatev/fin. naložb
 • Priznani odhodki, ki niso bonitete
 • Davčna izguba
 • Davčne olajšave
 • Davčna stopnja
 • Priloge kot sestavni del obračuna
 • Povzetek: Davčni obračun za leto 2018 in novosti
 • Vprašanja in odgovori

 

Predavateljica:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.