Danes je 4.7.2020

Input:

Obračun stroškov službenih poti v javnem sektorju

6.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Ali je v vsakem primeru potrebno izdati potni nalog za sopotnika?

Da, sopotnik na službeni poti potrebuje potni nalog.

Če gre delavec na teren, in ima zagotovljeno prehrano ter prenočišče, in je na terenu od danes do jutri, ali mu obračunamo en terenski dodatek ali dva?

Za povračilo terenskega dodatka je treba upoštevati področne kolektivne pogodbe, ki v večini primerov določajo, da delavci delajo na terenu vsaj dva dni. Določene kolektivne pogodbe (npr. za vzgojo in izobraževanje) pa zahtevajo več kot tri dni dela na terenu. Torej najprej preverite število dni, ki jih zahteva kolektivna pogodba kot pogoj za prejem terenskega dodatka.

Terenski dodatek pripada za dan, ne po nočitvah.

Če je delavec poslan na teren, prehrano in prenočišče ima plačano s strani stranke, h kateri je napoten, ali smo mu mi, kot delodajalec dolžni izplačati terenski dodatek? Smo pa javni zavod, kultura.

ZUJF pravi, da če sta tam delavcu zagotovljena brezplačna prehrana in prenočišče. Zakon in kolektivna pogodba ne določata pogoja, da mora za delo na terenu delodajalec plačati prehrano in prenočišče, zato delavcu v tem primeru pripada terenski dodatek.

Ali mora delavec k obračunu potnega naloga priložiti bančni izpisek iz katerega je razvidno plačilo npr. letalske karte?

Kot priloga k potnemu nalogu se priložijo računi, ki služijo kot dokazila o nastanku stroška nastalega na službeni poti. Kot račun se šteje vozovnica (za avtobus, vlak, letalo), parkirni in cestninski listki, računi za nočitev in drugi, ki so vezani na službeno pot in jih delavec predloži kot dokazilo.

Bančni izpiski niso dokazilo, ki bi se štelo za povračilo stroška. Priložiti mora vozovnico.

Čistilka se prevaža s svojim avtom med objekti zavoda (nekaj km na dan), da lahko opravlja delo. Je to službena pot oziroma potrebuje potni nalog in po kakšnem % cene bencina se to obračuna (8,18,30)?

Službena pot je tista, na katero je delavec napoten, da opravi določeno nalogo izven kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

Glede na vprašanje, sklepam, da ima čistilka v pogodbi o zaposlitvi opredeljeno delo v različnih objektih zavoda. Če je tako, se ji za tak prevoz ne prizna službena pot. Prizna se ji prevoz na delo, za katerega ne potrebuje potnega naloga. Za prevoz med delovnimi mesti ji pripada prevoz na delo in z dela (če ni javnega prevoza, 8% cene 95 oktanskega bencina).

Kako je s povrnitvijo stroškov v primeru, če delavec zamudi letalo. Preko projekta je bil delavec napoten na izobraževanje v tujino, povrnjeni