Danes je 24.5.2024

Input:

Obseg blagajniškega poslovanja

10.1.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

4.2.3.1 Obseg blagajniškega poslovanja

Cirila Masnikosa

Poslovanje z gotovino se opravlja prek blagajne in je odvisno od statusa pravne osebe, vrste opravljanja dejavnosti in vodenja poslovnih knjig.

Blagajniško poslovanje obsega predvsem:

  1. dvigovanje gotovine z računa za gotovinska plačila,
  2. polaganje prejete gotovine na račun,
  3. vplačevanje in izplačevanje gotovine,
  4. sestavljanje blagajniških listin za vplačila in izplačila gotovine,
  5. vodenje evidenc o vplačilih in izplačilih,
  6. hrambo blagajniške dokumentacije (listin in evidenc).

Denar v blagajni

Gotovina je denar v blagajni: bankovci, kovanci in prejeti čeki. Izdani čeki so odbitna postavka.

Denar na poti

Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje.

Knjižni denar

Knjižni denar je denar na računih, ki se lahko uporablja za plačevanje.

Denarni ustrezniki

Med denarna sredstva se uvrščajo tudi denarni ustrezniki (depoziti z rokom vračila manj kot 3 mesece).

Vrednotnice

Vrednotnice se hranijo v blagajni, izkazujejo pa se ločeno od gotovine.

Plačilne kartice

Prejemanje plačil s plačilnimi karticami se običajno obravnava v okviru gotovinskega poslovanja.

Kaj plačujemo z gotovino?

Izplačevalec pravna oseba

V 23. a členu pravilniku je v tretjem odstavku zapisano:

V primeru, ko je izplačevalec dohodka prana oseba, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ni dolžna nakazati na transakcijski račun pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 420 EUR.

Spremembe obveznega plačevanja na transakcijske račune so zapisane v 23. a člen pravilnika zakona o davčnem postopku je določila, da je mogoče z gotovino plačevati naslednje:

Oseba iz prvega odstavka 36. člena ZDavP-2 (v