Danes je 10.8.2020

Input:

Obvestilo - pravica do izplačila razlike do minimalne plače

8.1.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pojasnilo državnega organa številka 0100-240/2016/18 z dne 18. 10. 2019 navajamo v celoti:

"Seznanjamo vas, da novela Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za