Danes je 26.3.2023

Input:

Obvestilo ZZZS glede usklajevanja odprtih postavk

24.1.2023, Vir: ZZZS

ZZZS je letos obvestil vse delodajalce, da si lahko na Spot sami pogledajo vložene, sprejete in zavrnjene zahtevke, zato letos pri potrjevanju prejetih IOP usmerjam proračunske uporabnike, naj si sami sproti gledajo svoje podatke.
ZZZS bo v premoženjsko bilanco zajel prejete in nezavrnjene zahtevke do vključno 3.2.2023.


ZZZS je z  množičnim obvestilom dne16.12.2022 vlagatelje zahtevkov obvestili o dopolnitvi portala SPOT, s katero si sami pripravite izvoz seznama zahtevkov za refundacijo v datoteko in uskladite svojo evidenco odprtih terjatev. ZZZS namreč ne razpolaga z drugačnimi podatki o vaših vloženih zahtevkih, kot jih pridobite preko portala SPOT. Menimo, da posredovanje in potrjevanje IOP obrazcev ni smiselno, saj se statusi