Danes je 22.5.2024

Input:

Obveznosti pogodbenih strank - obveznosti delodajalca (ZDR-1)

29.1.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

1.2.7.2 Obveznosti pogodbenih strank - obveznosti delodajalca (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček

2. Obveznosti delodajalca

a) Obveznost zagotavljanja dela

43. člen

(zagotavljanje dela)

(1) Delodajalec mora delavcu zagotavljati delo, za katerega sta se stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi.

(2) Če ni drugače dogovorjeno, mora delodajalec delavcu zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da lahko nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti, in mu omogočiti prost dostop do poslovnih prostorov.

 

V delovnem razmerju je delodajalec tisti, ki organizira delovni proces in delavcu zagotavlja delo in plačilo zanj, delavec pa se vključi v ta delovni proces in opravlja delo. Tudi prostore in potrebna sredstva za delo zagotovi delodajalec, razen če je drugače dogovorjeno z delavcem (če gre na primer za opravljanje dela na domu).

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti tisto delo, kot je določeno v pogodbi o zaposlitvi. Le pod pogoji iz 33. člena ZDR-1 lahko delodajalec delavcu začasno odredi opravljanje drugega dela.

Če delodajalec delavcu začasno ne more zagotavljati dela, ga lahko pod pogoji iz 138. člena napoti na čakanje na delo doma (pri čemer delavcu pripada nadomestilo v višini 80 % povprečne plače za zadnjih treh mesecev dela). Če pri delodajalcu trajno ni več potrebe po delu delavca, mu lahko v skladu z zakonom odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Če delodajalec delavcu ne zagotovi dela in ga tudi ne napoti na čakanje na delo doma, mu je dolžan za čas, ko ne opravlja dela, plačevati nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače iz zadnjih treh mesecev. Le v primeru, ko delodajalec dela ne more zagotoviti zaradi višje sile, je delavec upravičen do polovice plačila, ki bi ga prejemal, če bi delal,