Danes je 24.7.2024

Input:

Oddaja polletnega poročila 2014

9.7.2014, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:56:43

Poglavja

Majda Gominšek predstavlja oddajo polletnega poročila za leto 2014, ki ga je potrebno oddati najkasneje do 15. 8. 2014, predavanje pa razdelila na tri vsebinske dele.

Uvodoma predstavi veljavne predpise v javnem sektorju na računovodskem, davčnem in delovnopravnem področju. V nadaljevanju obravnava novosti glede obračuna plač v javnem sektorju: dotakne se napredovanj v letu 2014, poda dileme in odgovore s strani MNZ-javna uprava ter pojasni, kako je z delovno uspešnostjo in vračilom preveč izplačanih plač.

Predavateljica največ časa nameni seveda samemu polletnemu obračunu. Med drugim govori o ZIPRS1415-A, ki je bil objavljen v UL št. 38/2014 in v spremenjenem 51. členu prinaša novost, da je potrebno sprejeti tudi kadrovski načrt, ki naj bi bil zastavljen tako, da bi prinesel zmanjšanje zaposlenih za 1%. Pojasnjuje tudi, kako je z obrazložitvami posameznih postavk, ki bistveno odstopajo od sprejetega finančnega načrta ter sanacijskim programom. Na koncu še predstavi, kaj vsebuje tabela za poročanje za javne zavode in agencije ter seveda odgovarja na vprašanja udeležencev.

 

Kazalo vsebine:

  • Veljavni predpisi v JS na računovodskem, davčnem in delovnopravnem področju
  • Novosti glede obračuna plač  v  JS
  • Polletni obračun za 2014
  • Tabela za poročanje za javne zavode in agencije
  • Odgovori na vprašanja 

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.