Danes je 23.7.2024

Input:

Oddajanje prostora v najem: DDV vidik in vidik neposredne obdavčitve

19.3.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

2024.02.2.14 Oddajanje prostora v najem: DDV vidik in vidik neposredne obdavčitve

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, mag. Katja Erjavšek Malič, KER

1. Oddajamo prostor (telovadnico) v vrtcu v najem za jogo odraslih v popoldanskem času in izdajamo račun. Najemniki niso zavezanci za DDV.
2. Oddajamo igralnico za ples otrok v popoldanskem času in izdajamo račun.
Ali v obeh primerih lahko izdamo račun brez DDV (oproščena dejavnost, 44. člen)?
Ali je ta dejavnost opredeljena kot tržna ali javna? Po mojem bi lahko bila prva dejavnost tržna, druga pa javna.

DDV vidik

  1. Opozorilo glede pravičnega izdajanja računov

Uvodoma velja opozoriti na 10. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), ki določa, da je upravljavec pristojen za ravnanje s stvarnim premoženjem in v imenu in za račun lastnika izvršuje vse pravice in obveznosti, povezane s stvarnim premoženjem, če zakon ne določa drugače.