Danes je 24.7.2024

Input:

Odgovori glede knjiženja

31.3.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

1.115 Odgovori glede knjiženja

Avtorji založbe

Pri popisu skladišča živil v šolski kuhinji smo ugotovili manjko v višini 71,54 evrov in višek v višini 8.67 evrov. Predvidevamo, da je ugotovljeni višek posledica napačno (prenizko) evidentirane izdane količine blaga. Prosim za pomoč knjiženja inventurne razlike in prenos na zaloge.

Besedilo  Konto  Debet (breme)  Kredit (dobro)  
PRIMANJKLJAJ    
Zmanjšanje zaloge  310   71,54  
Stroški materiala  460  71,54   
Morebitni obračun DDV – 9,5%  465   6,80   
Morebitni obračun DDV – 9,5%  231    6,80  
    
VIŠEK    
Presežek materiala  310   8,67   
Presežek materiala  460   - 8,67   

Fenja Borštnar

Smo osnovna šola in smo kupili dvižna električna vrata v vrednosti 12.000 evrov, ki bodo razmejila prostor med telovadnico in avlo. Pred tem smo imeli navadna drsna lesena vrata. Vir financiranja je presežek preteklih let.

Zanima me ali takšna dvižna električna vrata knjižimo kot investicijo - povečanje nabavne vrednosti zgradbe, ker takšnih vrat prej še nismo imeli - ali knjižimo takšna dvižna vrata med osnovna sredstva. Če knjižimo med osnovna sredstva, kakšno stopnjo amortizacije pri tem uporabiti? Takšna vrata pri rednem vzdrževanju lahko imajo dolgo funkcionalno dobo.Prosim, če mi posredujete tudi kako poknjižimo takšno investicijo (če je ta