Danes je 22.5.2024

Input:

Odgovori v zvezi z uvrstitvami zdravnikov po 1. 4. 2023

2.2.2023, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 9 minut

Pojasnilo državnega organa številka 0100-90/2023/2 navajamo v celoti:

"Prejeli smo vašo elektronsko pošto, v kateri navajate, da prejemate vprašanja članstva glede uvrstitev zdravnikov po 1. 4. 2023, zato prosite za naš odgovor glede upoštevanja napredovanj javnim uslužbencem. Zanima vas, kako bodo po 1. 4. 2023 uvrščeni javni uslužbenci v konkretnih primerih.

 

V zvezi z vašim vprašanjem vam sporočamo, da smo na spletni strani Ministrstva za javno upravo objavili Obvestilo o uveljavitvi novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) in dodatna pojasnila v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2022 in 2023 (9. 11. 2022), v katerem smo, v zvezi s t.i. odpravo stropa (črtanje drugega odstavka 7. člena ZSPJS) pojasnili, da je novela ZSPJS-AA črtala drugi odstavek 7. člena ZSPJS, ki je določala, da je v plačnih podskupinah od C1 do J3 na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred. Na podlagi te spremembe bodo javni uslužbenci v teh plačnih podskupinah lahko napredovali višje od 57. plačnega razreda. Črtanje se začne uporabljati 1. aprila 2023.

 

V prehodni določbi 9. člena novele ZSPJS-AA pa je izrecno tudi določeno, kdaj bodo lahko javni uslužbenci napredovali v višje plačne razrede od 57. plačnega razreda, in sicer bodo lahko javni uslužbenci napredovali za en ali dva plačna razreda, ko bodo izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred po začetku uporabe spremenjenega 7. člena zakona.

Odprava t.i. stropa namreč ne vpliva na pogoje za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred, ki so določeni v 17. členu ZSPJS in Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21) oziroma v splošnih aktih, ki so bili sprejeti na podlagi