Danes je 23.4.2024

Input:

Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov (ZDR-1)

26.4.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

1.2.12.4.2.3 Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček

c) Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov

98. člen

(večje število delavcev)

Delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov postalo nepotrebno delo v obdobju 30 dni:

  • najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 20 in manj kot 100 delavcev,

  • najmanj 10 odstotkov delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje najmanj 100, vendar manj kot 300 delavcev,

  • najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali več delavcev,

je dolžan izdelati program razreševanja presežnih delavcev.

ZDR-1 jasno opredeljuje večje število delavcev. To je sedaj določeno v razmerju med presežnimi delavci in vsemi delavci pri tem delodajalcu (črtana pa je določba dosedanjega drugega odstavka, po kateri je šlo za večje število tudi v primeru, ko je bilo presežnih 20 ali več delavcev).

Opredelitev večjega števila delavcev je zelo pomembna, saj je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev delodajalec dolžan izdelati program razreševanja presežnih delavcev (v skladu s 101. členom), pa tudi upoštevati vse ostale posebnosti, ki veljajo za kolektivne odpuste (členi od 99 do vključno 103). Pri kolektivnih odpustih gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (zato je treba upoštevati določbe, ki se nanašajo na to vrsto odpovedi), ker pa gre odpoved večjemu številu delavcev veljajo določene posebnosti (predvsem glede vključevanja sindikata pri delodajalcu in Zavoda RS za zaposlovanje in kriterijev, po katerih se izbirajo presežni delavci).

99. člen

(obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikatom)

(1)